Plik:Erasmus+ Logo.svg – Wikipedia, wolna encyklopedia

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe.
Okres realizacji projektu: 01.11.2021 r. - 01.05.2024 r.
Lider: EDU Research Polska Sp. z o.o.
Partnerzy:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • Uniwersytet Széchenyi István (Węgry),
 • IFN Internationales Privatinstitut fur Forschung Und Netzwerkarbeit In Bildung, Beratung Und Management In soziokulturellen Bereichen GmbH (Niemcy),
 • FOM Hochschule fuer Oekonomie & Management gemeinnuetzige GmbH (Niemcy).

Głównym celem projektu jest profesjonalizacja modelu rodzinnego doradcy zdrowotnego jako nowej oferty usług okołomedycznych, a zostanie to osiągnięte poprzez:

 • analizę porównawczą działania rodzinnych doradców zdrowotnych w systemach wsparcia rodzin uczestniczących krajów,
 • uszczegółowienie metodyki pracy Rodzinnego Doradcy Zdrowotnego, w tym zakresu wykonywanych zadań i czynności, kompetencji oraz granic kompetencyjnych (w szczególności pomiędzy sektorem usług medycznych),
 • utworzenie profilu kompetencyjnego RDZ (z uwzględnieniem różnych wymiarów jego funkcjonowania),
 • opracowanie programu kształcenia RDZ (treści, program zajęć, moduły zajęciowe, efekty kształcenia) oraz systemu zarządzania jakością i rozwoju zawodowego RDZ.

Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia EuropejskaW dniach 29.04-08.05.2022 r. odbyły się wyjazdy mobilnościowe 1 i 2 grupy uczestników projektu. Podczas wizyty uczestnicy mieli możliwość zapoznania się ze strukturą oraz funkcjonowaniem placówek w Niemczech, m.in.:

 • Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt –Ingolstadt
 • Prima Donna
 • Jugendhaus Neuried
 • Schön Klinik RoseneckTrwa rekrutacja uczestników do projektu!

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w zakładce Harmonogram działań.01.05.2021 r. rozpoczęto realizację projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV, Działanie 4.2. 


 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności

 

 

 

Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

 

Projekt jest realizowany w 8 etapach: 

ETAP 1 - nawiązanie partnerstwa
- rozpoczęcie realizacji projektu (05.2021)


ETAP 2 - wsparcie coachingowe uczestników projektu 
- rekrutacja uczestników (05.2021-06.2022)

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Deklaracja uczestnictwa
 3. Formularz rekrutacyjny
 4. Oświadczenie
 5. Rekomendacja pracodawcy

ETAP 3 - warsztaty przygotowawcze dla uczestników projektu 
- przygotowanie uczestników do wyjazdu - grupa 1 i 2 (10.2021)
- przygotowanie uczestników do wyjazdu - grupa 3 i 4 (12.2021 - 02.2022)


ETAP 4 - wyjazdy studyjne
- realizacja wyjazdu grupy 1 (04-05.2022)


ETAP 5 - wyjazdy studyjne
- realizacja wyjazdu grupy 2 (04-05.2022)


ETAP 6 - wyjazdy studyjne 
- realizacja wyjazdu grupy 3 (09.2022)


ETAP 7 - wyjazdy studyjne 
- realizacja wyjazdu grupy 4 (09.2022)


ETAP 8 - podsumowanie wyjazdów oraz przekazanie współpracownikom wiedzy merytorycznej
- spotkania warsztatowo - informacyjne grupy 1 i 2 (09-10.2022)
- spotkania warsztatowo - informacyjne grupy 3 i 4 (09-10.2022) 

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności

 

 

Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

Nr projektu: POWR.04.02.00-00-0017/20
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej


Lider projektu: EDU Research Polska Sp. z o.o.

Partnerzy realizujący projekt:

- IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH

- Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

Wartość projektu: 392 463,50 zł

Dofinansowanie: 380 689,59 zł


Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych 32 pracowników merytorycznych - wychowawcy, terapeuci, psychologowie, pedagodzy - pracujących z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym poprzez realizację programów mobilnościowych na terenie Niemiec. 
Kompetencje zawodowe rozumiane są jako dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw pozwalające realizować zadania zawodowe na odpowiednim poziomie. Kompetencje kluczowe to kompetencje, które wspierają rozwój osobisty, włączenie w życie społeczne, aktywne obywatelstwo i możliwość znalezienia zatrudnienia. 

Projekt zakłada wzajemne uczenie się uczestniczących instytucji, przewidując wymianę wiedzy zarówno między partnerami, uczestniczącymi instytucjami przyjmującymi, jak również uczestnikami. Programy mobilnościowe stwarzają szansę na zdobywanie kompetencji w praktyce zawodowej. Uczenie się stron będzie wspierane każdorazowo 3-dniowymi warsztatami superwizyjnymi w formie action-learningowej prowadzonymi przez IFN w których uczestniczyć będzie grupa wizytująca oraz grupa specjalistów ze strony partnera. 

Planowane działania mobilnościowe zakładają 10-dniowe wizyty studyjne integrowane z działaniami szkoleniowymi. Wszyscy uczestnicy przed wyjazdem na wizyty studyjne przystąpią do tzw. pretestu, a po powrocie do tzw. posttestu w celu weryfikacji nabycia/podniesienia kompetencji. 

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności