EDU Research Polska sp. z o.o. realizuje międzynarodowe projekty koncepcyjno - wdrożeniowe współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:


Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W181/16)
Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa. Partnerami EDU Research Polska Sp. z o.o. w projekcie są UKSW oraz Katolicki Uniwersytet Eichstätt-Ingolstadt. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 1.801.939,34 zł.


EDU STAŻ - mobilna aplikacja stażowa (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0026/18)
Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa. Projekt realizowany jest w międzynarodowym partnerstwie EDU Research Polska Sp. z o.o. wraz z IFN oraz Net-Projekt Sp. z o.o. Okres realizacji projektu 01.01.2019 - 30.06.2021. Całkowita wartość projektu to 1.514.163,91 zł.


EDU SKILLS SYSTEM (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0022/19)
Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Projekt realizowany jest z partnerem międzynarodowym - FOM oraz Net-Projekt Sp. z o. z Białegostoku. Okres realizacji projektu 01.08.2020 - 30.09.2022. Całkowita wartość projektu to 1 969 806,87 zł.