Projekt Family Balance Coaching – psychospołeczne wsparcie osób poszukujących balansu między życiem zawodowym i rodzinnym, (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W281/15 (realizowany będzie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa).

EDU Research Polska Sp. z o.o. jest liderem międzynarodowego partnerstwa, które ma za zadanie udostępnić rozwiązania w zakresie wsparcia psychospołecznego rodzin. Wsparcie ukierunkowane będzie na odnajdywanie równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym, zarówno w środowisku wewnątrzrodzinnym, jak i zewnętrznym (życie zawodowe, obowiązki służbowe). Łączna wartość wydatków 1 715 565,60 zł. Naszymi partnerami w projekcie są Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN oraz Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy).

Projekt realizowany w okresie: 01.12.2016-30.05.2019 r.

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności