Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska


01.05.2021 r. rozpoczęto realizację projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV, Działanie 4.2. 


 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności