Stali współpracownicy EDU Research Polska sp. z o.o.

Katarzyna Wasilewska: Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Psychologii w SWPS i studiów magisterskich na Wydziale Biologii na UW (biotechnologia).

 

Zainteresowania badawcze: psychologia narracyjna, psychologia rozwojowa. W trakcie pisania doktoratu pod opieką prof. Jerzego Trzebińskiego z Katedry Osobowości SWPS. Uczestniczy w koordynowanym przez niego grancie: bada, jaki wpływ ma tworzenie osobistych autonarracji na radzenie sobie w sytuacji wyzwania życiowego przez kobiety spodziewające się pierwszego dziecka.
 
Prowadzi zajęcia z psychologii komunikacji, psychologii społecznej i warsztaty umiejętności miękkich dla studentów dziennikarstwa na UW i SWPS. Oprócz działalności naukowej, zajmuje się też popularyzacją nauki (jako autorka tekstów związanych z psychologią rozwojową, psychologią komunikacji, narracjami współpracuje z popularnymi miesięcznikami: Gaga, Zwierciadło, Focus, Film).
 
Uczestniczy też jako ekspert w projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej (konsultacje dotyczące wpływu filmów na dzieci) i Kinoterapii (psychologiczny wymiar kina, obrazów filmowych, symbolika filmu).Bierze udział w projektach dotyczących profilaktyki przemocy i wykluczenia społecznego, prowadząc treningi asertywności dla kobiet.
 
Dodatkowo, zajmuje się działalnością artystyczną: autorka opowiadań i powieści wydanych przez Prószyński i S-ka, scenarzystka telewizyjna, współautorka monodramu „Ojciec Bóg” i autorka monodramu „Matka Polka terrorystka”, wystawianych w warszawskim Teatrze Polonia; prowadzi warsztaty twórczości i pisania.
 
 
mgr/MBA Marzena Szymańska – Barecka
 
Absolwentka POU/Oxford Brookes University oraz PAN, Wydział Krajów Poza Europejskich. Zawodową karierę rozpoczęła u boku Gregory Ward`a(uprzednio Client Service Director w PublicisGroup oraz konsultant w RassemblementPour La Republique)w Agencji VA Strategic Communications.
 
Kolejne doświadczenia zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach takich jak Philip Morris Polska, Gerber oraz Nestle S.A. biorąc aktywny udział w procesach zakupowych, prowadząc przetargi, platformy e-sourcingowe, ewaluując dostawców, wdrażając moduł zakupowy SAP i prowadząc szkolenia z SAP. Współpracowała min. z rynkami: rosyjskim, niemieckim, szwajcarskim, francuskim, chińskim i USA.
 
Od 2010r. przebywała na Bliskim Wschodzie (Jordania, Liban, Egipt i Kuwait)gdzie współpracowała z lokalnymi przedsiębiorstwami w zakresie handlu i logistyki, w sektorze tzw. commodities, spożywczym oraz tkanin.
 
W 2013 r. po powrocie do Polski rozpoczęła współpracę z Iwoną Pilchowskąprzy ilościowych projektach badawczych, analizie wyników badań w SPSS, pisaniu raportów oraz budowaniu modeli strukturalnych.

 

 

 

 
Magdalena Malinowska – magister psychologii, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
 
Ukończone specjalności: Podstawy treningu i warsztatu psychologicznego, Zarządzanie zespołami, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej.
 
Od marca 2010 roku wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, prowadzący kursy ‘Zastosowania komputerów w statystyce’ poziom podstawowy i zaawansowany, a także ‘Psychologia społeczna’, ‘Psychologia osobowości i różnic indywidualnych’
 
dr Sylwia Bedyńska, adiunkt na Wydziale Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie od kilkunastu lat prowadzi zajęcia z podstawowych i zaawansowanych technik analitycznych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 
Stale współpracuje z SPSS Polska w prowadzeniu szkoleń dla pracowników naukowych w ramach Zimowych i Letnich Warsztatów Analitycznych z zakresu technik wielowymiarowych: analizy wariancji i analizy regresji. Aktywnie bierze udział w tworzeniu programu partnerskiego Ariadna, zrzeszającego uczelnie polskie wykorzystujące pakiet statystyczny IBM SPSS Statistics.
 
Jest autorką i redaktorką niezwykle popularnych podręczników ukazujących się pod nazwą „Statystyczny Drogowskaz”, przybliżających problematykę podstawowych statystyk opisowych, jak również złożone analizy obejmujące modele wariancji, regresji i równań strukturalnych.
 
Publikuje teksty w E-biuletynie wydawanych przez SPSS Polska jak również pełni funkcję redaktora statystycznego w czasopismach naukowych z obszaru psychologii pracy (np. „Bezpieczeństwo Pracy”). Pracuje naukowo nad zagadnieniami związanymi z wpływem stereotypów dotyczących niskich zdolności matematycznych kobiet na ich wybory edukacyjne i wyniki w testach egzaminacyjnych.