Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska


W czerwcu 2021 r. powołano zespół ekspercki składający się z specjalistów, których zadaniem będzie wypracowanie rozwiązania EDU TRUMPO.
W skład zespołu eksperckiego wchodzą:

  • ekspert ds. metodologii i współpracy ponadnarodowej
  • ekspert ds. strategii i rozwoju zawodowego w wieku przedemerytalnym i emerytalnym
  • ekspert ds. MŚP
  • ekspert ds. analizy funkcji poznawczych człowieka w wieku przedemerytalnym i emerytalnym

01.03.2021 r. rozpoczęto realizacje projektu "EDU TRUMPO". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV, Działanie 4.3.


 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności