EDU Research przeprowadziło ewaluację następujących projektów współfinansowanych ze środków UE:

 

  • Uniwersytet Łódzki dla kadr sektora usług społecznych (okres realizacji 2010-2012, w ramach PO KL, poddziałanie 4.1.1.). Zamawiający: Uniwersytet Łódzki.
  • Coaching – nowa metoda wsparcia procesów integracji społecznej i zawodowej (okres realizacji 2012-13, w ramach PO KL, poddziałanie 7.2.1, woj. mazowieckie). Zamawiający: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
  • Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (okres realizacji 2013-15, w ramach PO KL, poddziałanie 7.2.1., woj. mazowieckie). Zamawiający: Akademia Szybkiej Nauki, Warszawa.
  • E-Fizyka (ewaluacja on-going oraz ex-post) (okres realizacji 2012-15, w ramach PO KL, poddziałanie 3.3.4). Zamawiający: Politechnika Warszawska.
  • Coach-Superwizor społeczny: ku profesjonalizacji innowacyjnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (okres realizacji 2013-15, w ramach PO KL, poddziałanie 7.2.1., woj. mazowieckie). Partner odpowiedzialny za ewaluację projektu.