Andrzej Hejduk

           Certyfikowany coach i trener

 Z wykształcenia inżynier elektronik z tytułem magistra (Politechnika Warszawska), ukończył podyplomowe studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi  (Szkoła Główna Handlowa). Aktywny i certyfikowanym coach ICC, posiada certyfikacje narzędzi do identyfikacji i rozwoju osobowości Insights Discovery oraz Extendend Disc. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sesji coachingowych z osobami wykluczonymi społecznie oraz członkami rodzin tych osób (bezrobotni, po terapiach związanych z wychodzeniem z różnego rodzaju uzależnień. Trener metodyki PRINCE2. Specjalizuje się w wspieraniu zarządzania projektami w zakresie organizacyjnym i przywódczym. Kieruje projektami obejmującymi wdrożenia, zmiany procesów, systemy zarządzania, rozwoju organizacji. Wprowadza holistyczne spojrzenie na zagadnienia związane z procesami biznesowymi, kulturą organizacji i systemami zarządzania oraz postawami pracowników.

 


 

     Marta Kulesza

       Psycholog, psychoterapeuta, trener, coach, specjalista ds. ewaluacji projektów szkoleniowych               

Asystent naukowy w Zakładzie Pedagogiki Społecznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Uzyskała tytuł magistra psychologii  na Katolickim Uniwersytecie Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy),  ukończyła 4-letnią podyplomową Profesjonalną Szkołę Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia i SWPS (dyplom psychoterapeuty integracyjnego). Posiada certyfikat Coacha Społecznego, jest w trakcie procesu certyfikacji z obszaru coachingu rodzinnego. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu profilaktyki uzależnień, profilaktyki zorientowanej na zasoby, procesów grupowych, zarządzania czasem, uzależnień behawioralnych, treningu kompetencji wychowawczych, treningu interpersonalnego itd.

 

 


 

 Grażyna Borowska

       Z wykształcenia psycholog. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy jako coach oraz trener biznesu

Jako coach ceniona za profesjonalizm oraz umiejętności łączenia technik coachingowych z trenerskimi i mentoringowymi.  Jako trener ceniona za profesjonalizm, wiedzę, umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkoleń oraz dynamiczny, interaktywny sposób prowadzenia zajęć. Jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Ukończyła szkolenie T. Harv Eker Signature Program -” Train The Trainer Certyfication”, kurs Organization & Relationship Systems Coaching (ORSC) oraz szkolenie dla trenerów w ramach projektu Grupy TROP. Akredytowany Coach i Business Coach ICC, trener Insights DiscoveryTM - Personal Effectiveness oraz konsultant Insights DiscoveryTM - Full Circle, a także  konsultant Extended DISC i Facet5.

 

 


 

 dr Marek Kulesza 

                    Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Eichstaett–Ingolstadt (Niemcy). Tytuł doktora nauk humanistycznych na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego

Nauczyciel akademicki, badacz społeczny, trener, coach społeczny, manager projektów społecznych. Koordynator licznych projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych  w obszarze edukacji, integracji społecznej, szkolnictwa wyższego czy poradnictwa.  W ramach projektów badawczych współpracował m.in. z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Łódzkim, Najwyższą Izbą Kontroli, Katolickim Uniwersytetem Eichstaett–Ingolstadt.W jego działalności naukowo–badawczej ważną rolę odgrywają zagadnienia rozwoju zawodowego, społecznego i indywidualnego. Obecnie związany z Uniwersytetem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

 

 


 

Ryszard Gąsierkiewicz

                    Prawnik, pedagog terapeuta, trener coach, twórca programów radiowych                 

Założyciel Polskiego Stowarzyszenia Trenerów NLP.  Posiada certyfikaty Coach Master Trainer ICI oraz  NLP Master Trainer. Jest pomysłodawcą i kierownikiem merytorycznym Studiów Podyplomowych o kierunku  Coaching i NLP. Jest także przedstawicielem na Polskę  i trenerem certyfikującym międzynarodowej organizacji ICI (International Association of Coaching Institute). Wdraża metody coachingu w rozmaitych obszarach na pozór od siebie odległych, od korporacji  do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ekspert w międzyuczelnianych międzynarodowych projektach badawczo – wdrożeniowych: „Coach- superwizor społeczny: ku profesjonalizacji innowacyjnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", „Coaching - nowa metoda wsparcia procesów integracji społecznej i zawodowej" oraz „Coaching rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

 


   

     Jan Raudner

Trener, szkoleniowiec, coach. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii, coachingu i szkoleń

Inicjator i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia NLP, obecnie pełni funkcję honorowego Przewodniczącego. Wykładowca studiów podyplomowych Coaching i NLP   w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Posiada certyfikat NLP Master Trainer oraz Coach Master Trainer. Twórca systemów coachingu i szkolenia coachów w projektach współfinansowanych przez UE „Coach- superwizor społeczny: ku profesjonalizacji innowacyjnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" oraz „Coaching - nowa metoda wsparcia procesów integracji społecznej i zawodowej". Autor publikacji „Myśli emocje przekonania” oraz „NLP według Dantego”. Współautor publikacji „Nowe Metody Pracy w Szkole” red. M. Taraszkiewicz oraz „Coaching społeczny – Innowacyjne techniki i narzędzia wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” red. M. Kulesza.