Andrzej Hejduk

           Certyfikowany coach i trener, superwizor, doradca biznesowy

 Z wykształcenia inżynier elektronik z tytułem magistra (Politechnika Warszawska), ukończył podyplomowe studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi  (Szkoła Główna Handlowa). Aktywny i certyfikowanym coach ICC, posiada certyfikacje narzędzi do identyfikacji i rozwoju osobowości Insights Discovery oraz Extendend Disc. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sesji coachingowych w tym z osobami wykluczonymi społecznie oraz członkami rodzin tych osób (bezrobotni, po terapiach związanych z wychodzeniem z różnego rodzaju uzależnień). Trener metodyki PRINCE2. Specjalizuje się w wspieraniu zarządzania projektami w zakresie organizacyjnym i przywódczym. Kieruje projektami obejmującymi wdrożenia, zmiany procesów, systemy zarządzania, rozwoju organizacji. Wprowadza holistyczne spojrzenie na zagadnienia związane z procesami biznesowymi, kulturą organizacji i systemami zarządzania oraz postawami pracowników.

 


 

     dr Marta Kulesza

       Psycholog, psychoterapeuta, trener, coach, superwizor               

Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Uzyskała tytuł magistra psychologii na Katolickim Uniwersytecie Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy);  ukończyła 4-letnią podyplomową Profesjonalną Szkołę Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia i SWPS. Posiada wieloletnie doświadczenie psychoterapeutyczne, coachingowe, superwizyjne oraz certyfikaty coacha, superwizora, coacha społecznego oraz rodzinnego. Ekspert w coachingowych projektach międzynarodowych, ewaluator projektów edukacyjnych i wdrożeniowych. Prowadzi szkolenia m.in. z family balance coachingu, zakresu profilaktyki uzależnień, profilaktyki zorientowanej na zasoby, procesów grupowych, zarządzania czasem, uzależnień behawioralnych, treningu kompetencji wychowawczych, treningu interpersonalnego.

 

 


 

 Grażyna Borowska

      Coach, superwizor,  trener biznesu, wykładowca akademicki

Łączy  techniki coachingowe z trenerskimi i mentoringowymi.  Jako trener i wykładowca, ceniona za profesjonalizm, wiedzę, umiejętność budowania relacji oraz dynamiczny, interaktywny sposób prowadzenia zajęć. Ukończyła szkolenie T. Harv Eker Signature Program -” Train The Trainer Certyfication”.  Akredytowany Coach i Business Coach ICC. Współtwórca koncepcji Family Coaching. Prowadzi szkolenia z zakresu Family Balance Coaching. Ukończyła kurs Organization & Relationship Systems Coaching (ORSC). Superwizor dla studentów SGH na studiach podyplomowych z coachingu oraz dla opiekunów i asystentów osób niepełnosprawnych. Konsultant i  trener Insights DiscoveryTM - Personal Effectiveness.

 

 


 

 dr Marek Kulesza 

                    Badacz społeczny, menadżer projektów społecznych. Trener, coach, nauczyciel akademicki.

Nauczyciel akademicki, badacz społeczny, trener, coach społeczny, manager projektów społecznych. Koordynator kilkudziesięciu projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze edukacji, integracji społecznej, szkolnictwa wyższego, profesjonalizacji usług społecznych czy poradnictwa.  W ramach projektów badawczych współpracował m.in. z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Łódzkim, Najwyższą Izbą Kontroli, Katolickim Uniwersytetem Eichstaett–Ingolstadt.W jego działalności naukowo–badawczej ważną rolę odgrywają zagadnienia rozwoju zawodowego, społecznego i indywidualnego. Obecnie związany z Uniwersytetem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Fundacją Popieram Rodzinę (jako Prezes).

 

 

 


 

Ryszard Gąsierkiewicz

                    Coach i superwizor, terapeuta i pedagog, trener i szkoleniowiec, twórca programów radiowych                 

Założyciel Polskiego Stowarzyszenia Trenerów NLP.  Posiada certyfikaty Coach Master Trainer ICI oraz  NLP Master Trainer. Jest pomysłodawcą i kierownikiem merytorycznym Studiów Podyplomowych o kierunku  Coaching i NLP. Jest także przedstawicielem na Polskę  i trenerem certyfikującym międzynarodowej organizacji ICI (International Association of Coaching Institute). Wdraża metody coachingu w rozmaitych obszarach na pozór od siebie odległych, od korporacji do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie szkoleniowe, trenerskie, coachingowe.

Ekspert w międzyuczelnianych międzynarodowych projektach badawczo – wdrożeniowych: „Coach- superwizor społeczny: ku profesjonalizacji innowacyjnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", „Coaching - nowa metoda wsparcia procesów integracji społecznej i zawodowej" oraz „Coaching rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

 


   

     Jan Raudner

Trener, szkoleniowiec, coach. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii, coachingu i szkoleń

Inicjator i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia NLP, obecnie pełni funkcję honorowego Przewodniczącego. Wykładowca studiów podyplomowych Coaching i NLP   w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Posiada certyfikat NLP Master Trainer oraz Coach Master Trainer. Twórca systemów coachingu i szkolenia coachów w projektach współfinansowanych przez UE „Coach- superwizor społeczny: ku profesjonalizacji innowacyjnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" oraz „Coaching - nowa metoda wsparcia procesów integracji społecznej i zawodowej". Autor publikacji „Myśli emocje przekonania” oraz „NLP według Dantego”. Współautor publikacji „Nowe Metody Pracy w Szkole” red. M. Taraszkiewicz oraz „Coaching społeczny – Innowacyjne techniki i narzędzia wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” red. M. Kulesza.

 


Małgorzata Kwiecień

 

 Certyfikowany coach International Coach Federation (ICF) na poziomie ACC i trener biznesu. Jest w trakcie certyfikacji na poziomie PCC. 

Absolwentka Wydziału Filozoficzno – Historycznego  na Uniwersytecie Łódzkim, Podyplomowych Studiów Menedżerskich  –  program MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Akademi Coachingu CoachWise Essentials, Equipped – program akredytowany (ACTP) przez International Coach Federation realizowany przez Coaching Center, Szkołę Coachingu Grupowego i Zespołowego realizowaną przez Pracownię Coachingu NOVO.

Od 19 lat jej pasją jest wspieranie ludzi i firm w rozwoju poprzez szkolenia,  coaching i superwizję. Jest również twórcą autorskich procesów rozwojowych wzbogaconych wsparciem mentorskim, coachingowym i treningowym. Wdraża procesy rozwojowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. Prowadzi sesje superwizji dla trenerów. Jako wieloletni menedżer posiada doświadczenie w obszarach: rozwoju kompetencji kadry menedżerskiej, budowania efektywnych zespołów oraz coachingu zespołowego i grupowego. Prowadzi superwizję indywidualną i grupową opiekunów i asystentów osób niesamodzielnych. W swojej pracy wykorzystuje narzędzia diagnostyczne: Insights DiscoveryTM - Full Circle, Facet5.

 


Łucja Kołpakowska 

 Trenerka, coach, szkoleniowiec, pedagożka

W pracy kieruje się zasadą, że każdy człowiek jest niepowtarzalny i dzięki odpowiedniemu podejściu można uruchomić  tkwiące w nim zasoby.

Prowadzi treningi, szkolenia z umiejętności miękkich, stosuje różne formy coachingu  i superwizji dla szerokiego grona odbiorców: nauczycieli, pracowników firm, osób bezrobotnych, rodziców, młodzieży.

 Posiada rekomendację I i II stopnia rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w zakresie  prowadzenia treningu interpersonalnego oraz umiejętności psychospołecznych. 

Swoją wiedzę i umiejętności doskonaliła w m.in.  Polskim Instytucie Eriksonowskim w Poznaniu w zakresie terapii rodziny, Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach - Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniach w Toruniu, Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej, Pracowni Psychologicznej  Elżbiety Sołtys w Krakowie,   Szkole   Coachów Biznesu Akademii SET.