Nowy projekt międzynarodowy


EDU Research Polska Sp. z o.o. zakończyło negocjacje dotyczące dofinansowania międzynarodowego projektu EDU SKILLS SYSTEM. Projekt zakłada wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu reskillingu w MSP branży usług rehabilitacyjnych. Partnerem w tym projekcie jest uznana instytucja kształcenia dorosłych w Niemczech – FOM, University of Applied Sciences for Economics and Management. Start projektu 01.08.2020 r.

Organizacja pracy w biurze


W związku z obecną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa (COVID-19) pragniemy poinformować, że prace w naszym biurze odbywają się w zmienionej formie (częściowo zdalnej). Jednocześnie informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją i związanymi z tym ograniczeniami w realizacji projektów, Centrum Projektów Europejskich zadecydowało o przedłużeniu każdego projektu o 3 miesiące, w celu jego prawidłowej realizacji.