BADANIA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

 

ROZWÓJ SUPERWIZJA COACHING 

 

DORADZTWO WDROŻENIA WSPARCIE

 

       PROJEKTY SZKOLENIA

EDU Mobile - mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami


Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa

 

więcej

Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego


Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

więcej