Organizacja pracy w biurze


W związku z obecną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa (COVID-19) pragniemy poinformować, że prace w naszym biurze odbywają się w zmienionej formie (częściowo zdalnej). Jednocześnie informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją i związanymi z tym ograniczeniami w realizacji projektów, Centrum Projektów Europejskich zadecydowało o przedłużeniu każdego projektu o 3 miesiące, w celu jego prawidłowej realizacji.

 

Podpisano umowę na realizację projektu "EDU SKILLS SYSTEM"


21.08.2020 r. podpisano umowę na realizację projektu "EDU SKILLS SYSTEM". Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV, Działanie 4.3. Partnerami w projekcie są FOM oraz Net-Projekt Sp. z o.o.