Zakończenie realizacji projektu "EDU STAŻ"


Z dniem 31.12.2021 r. zakończyliśmy realizację projektu "EDU STAŻ - mobilna aplikacja stażowa". Projekt był realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Projekt "Family Health Advisor"


"Family Health Advisor" (Rodzinny Doradca Zdrowotny) to nasz najnowszy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe. Okres realizacji projektu to 01.11.2021 r. - 01.05.2024 r. Liderem jest EDU Research Polska Sp. z o.o., a partnerami UKSW, Uniwersytet Széchenyi István, IFN oraz FOM.