Funkcjonowanie zawodowe pracowników nierozłącznie związane jest z posiadanymi kompetencjami zawodowymi. Kompetencje takie przejawiają się zachowaniowo wpływając na funkcjonowanie jednostki w sytuacjach zawodowych, przy czym w tym wypadku przenikają się znaczeniowo pojęcia kompetencji zawodowych (jako wielowymiarowej zdolności do wykonywania zawodu/pracy zawodowej) oraz pracowniczych (jako kompetencje wykonywania czynności pracowniczych i funkcjonowania w warunkach pracy).Stanowią one jednocześnie kombinacje: wiedzy merytorycznej (zarówno o charakterze technicznym, jak również miękkim), umiejętności poznawczych i społecznych (zarówno ukrytych jak i jawnych), motywów, postaw i potrzeb leżących u podstaw zachowania jednostki, w szczególności związanych z aktywnością zawodową, cech osobowości, dyspozycji do zachowania się w odpowiedni sposób oraz pojęcia “ja” - indywidualnych wartości i postaw.

EDU Research oferuje cykl warsztatów i szkoleń rozwijających zarówno twarde kompetencje jak i umiejętności miękkie. Ich celem jest rozwój najbardziej poszukiwanych przez pracodawców kompetencji osobistych i społecznych (interpersonalnych), a dzięki temu wzmocnienie konkurencyjności na rynku pracy. Specjalizujemy się w dopasowaniu oferty szkoleń miękkich do potrzeb naszych klientów oraz ich pracowników. Doświadczony zespół trenerów i wykładowców pomoże w realizacji każdego typu szkoleń miękkich.