Projekt "Nowowczesny fryzjer" współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i został realizowany
w partnerstwie przez:
 

  •  Lidera projektu: EDU Research Polska sp. z o.o.
  •  Partnera: Miasto Łódź


Projekt zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  •  Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
  •  Działanie 9.2. – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Termin realizacji projektu: 01.09.2014 r. – 30.06.2015 r.

 

Nadrzędnym  celem projektu „Nowoczesny fryzjer”  był wzrost jakości i atrakcyjności procesu kształcenia w Technikum nr 21 w Zespole Szkół Rzemiosła w Łodzi oraz zwiększenie szans na rynku pracy poprzez wypracowanie oraz przeprowadzenie przygotowawczych warsztatów nauki i udziału w praktykach dla kierunku „technik usług fryzjerskich”

W ramach projektu przewidziane zostały następujące formy wsparcia:

  •   Warsztaty przygotowawcze

 Warsztaty przygotowawcze odbywają się na terenie szkoły i mają charakter zajęć teoretycznych. Zajęcia te prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i są formą przygotowania do późniejszego praktycznego wykorzystania umiejętności. Program warsztatów przygotowawczych ukierunkowany jest głównie na zdobycie informacji merytorycznych i przeprowadzenie zadań, które wykonać można bez kontaktu z klientem np. dobór fryzury do typu sylwetki.

  •   Praktyki zawodowe

Zajęcia w ramach praktyk zawodowych przeprowadzą przedsiębiorcy- fryzjerzy, posiadający uprawnienia do szkolenia uczniów. Praktyka zawodowa polegać będzie na wykonywaniu konkretnych zadań w zakładach fryzjerskich. Program praktyk ukierunkowany będzie na kształcenie umiejętności praktycznych. Obejmował będzie m.in. następujące tematy: pielęgnacja włosów, ondulacja wodna i trwała, strzyżenie i stylizacja, koloryzacja, przedłużanie i zagęszczanie włosów.

  •   Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Warsztaty zostaną przeprowadzone przez doradców zawodowych z doświadczeniem specjalizujących się w prowadzeniu tego typu zajęć, posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz odpowiednie kwalifikacje.  Cele warsztatów z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz doradztwa indywidualnego jest zwiększenie świadomości zawodowej oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy.

  •   Zajęcia z przedsiębiorczości i inteligencji zawodowej

W trakcie tych zajęć uczniowie dowiedzą się jako mogą wykorzystać nabyte w toku edukacji zawodowej umiejętności w sposób biznesowy. Odkryją jakie mają możliwości i jak sami mogą sobie te możliwości stwarzać, zamiast pozostawać biernym na rynku pracy i oczekiwać na zmianę tego stanu rzeczy.