POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki | Urząd Miasta i Gminy  Jelcz-Laskowice

Projekt "Nowoczesny fryzjer" współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i został realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Termin realizacji projektu: 01.09.2014 r. – 30.06.2015 r.

Lider projektu: EDU Research Polska Sp. z o.o.
Partner: Miasto Łódź

Nadrzędnym  celem projektu był wzrost jakości i atrakcyjności procesu kształcenia w Technikum nr 21 w Zespole Szkół Rzemiosła w Łodzi oraz zwiększenie szans na rynku pracy poprzez wypracowanie oraz przeprowadzenie przygotowawczych warsztatów nauki i udziału w praktykach dla kierunku „technik usług fryzjerskich”

W ramach projektu przewidziane zostały następujące formy wsparcia:

  • warsztaty przygotowawcze

Warsztaty przygotowawcze odbywały się na terenie szkoły i miały charakter zajęć teoretycznych. Zajęcia te prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i były formą przygotowania do późniejszego praktycznego wykorzystania umiejętności. Program warsztatów przygotowawczych ukierunkowany był głównie na zdobycie informacji merytorycznych i przeprowadzenie zadań, które wykonać można bez kontaktu z klientem np. dobór fryzury do typu sylwetki.

  •  praktyki zawodowe

Zajęcia w ramach praktyk zawodowych przeprowadzali przedsiębiorcy- fryzjerzy, posiadający uprawnienia do szkolenia uczniów. Praktyka zawodowa polegała na wykonywaniu konkretnych zadań w zakładach fryzjerskich. Program praktyk ukierunkowany był na kształcenie umiejętności praktycznych. Obejmował m.in. następujące tematy: pielęgnacja włosów, ondulacja wodna i trwała, strzyżenie i stylizacja, koloryzacja, przedłużanie i zagęszczanie włosów.

  •  doradztwo edukacyjno-zawodowe

Warsztaty zostały przeprowadzone przez doradców zawodowych z doświadczeniem specjalizujących się w prowadzeniu tego typu zajęć, posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz odpowiednie kwalifikacje. Celem warsztatów z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz doradztwa indywidualnego było zwiększenie świadomości zawodowej oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy.

  •  zajęcia z przedsiębiorczości i inteligencji zawodowej

W trakcie tych zajęć uczniowie dowiedzieli się jak mogą wykorzystać nabyte w toku edukacji zawodowej umiejętności w sposób biznesowy. Odkryli jakie mają możliwości i jak sami mogą sobie te możliwości stwarzać, zamiast pozostawać biernym na rynku pracy i oczekiwać na zmianę tego stanu rzeczy.