Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

Projekt EDU SKILLS SYSTEM (POWR.04.03.00-00-0022/19) realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Celem projektu jest wypracowanie w oparciu o rozwiązania ponadnarodowe, przetestowanie i wdrożenie do praktyki modelu EDU SKILLS SYSTEM dla MŚP z sektora usług rehabilitacji medycznej.

Przedsięwzięcie odpowiada na coraz większe zapotrzebowanie na świadczenia rehabilitacyjne, opiekuńcze i profilaktyczne.

Partnerami w realizacji projektu jest niemiecka uczelnia FOM Hochschule fuer Oekonomie & Management gemeinnuetzige GmbH oraz Net-Projekt Sp. z o.o. z Białegostoku.

Całkowita wartość projektu to 1 969 806,87 zł.

Projekt rozpoczął się 01.08.2020 r. i potrwa do 31.12.2022 r. 

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności