Zachęcamy do udziału w zajęciach superwizyjnych, które  są realizowane w formułach indywidualnych oraz grupowych.

Powodem dla którego warto jest skorzystać z zajęć w formule superwizyjnej, jest fakt, że jest to proces uczenia się zmienny i dynamiczny. Odbywa się w interakcji między superwizowanym, a superwizorem (osoba lub grupa). Realizowane w trakcie zajęć procesy superwizyjne są związane z kwestiami dotyczącymi doświadczeń, emocji, pracy. Superwizor podejmuje również próby znalezienia różnych punktów widzenia na kwestie istotne dla superwizowanego.

Następstwem superwizji jest poszerzenie świadomości, doskonalenie umiejętności, rozwijanie własnych kompetencji, wypracowanie skuteczniejszych metod pracy. Superwizja pozwala także na:

    • prześledzenie przebiegu sesji coachingowych, uzyskiwanie informacji zwrotnych;
    • zrozumienie reakcji własnych oraz klientów;
    • dostrzeżenie możliwości ograniczeń jako coacha;
    • skonsultowanie technik oraz strategii stosowanych podczas sesji coachingowych
    • przepracowanie trudnych stanów emocjonalnych i napięć związanych z pracą z klientem i rolą coacha;
      
Uczestnictwo w zajęciach superwizyjnych jest korzystne, ponieważ:

    • poszerza kompetencje coacha;
    • zwiększa własną świadomość w roli coacha;
    • w sposób konstruktywny i skuteczny pozwala zbudować relację pomiędzy coachem i klientem;
    • wzmacnia i wzbogaca warsztat pracy, pozwalając rozwinąć stosowane techniki i narzędzia pracy;
    • inspiruje i zachęca do dokonywania pozytywnych zmian;

W ramach specjalizacji proponujemy superwizje dla:


    1. Coachów społecznych pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
    2. Coachów rodzinnych pracujących również grupowo z członkami systemu rodzinnego
    3. Coachów specjalizujących się we wspieraniu klientów w uzyskaniu balansu pomiędzy życiem rodzinnym, zawodowym i osobistym

Zachęcamy również do udziału w superwizjach grupowych, które mają na celu wykorzystanie wsparcia innych coachów i specjalistów. Udział w superwizji grupowej pozwala wymienić się perspektywą widzenia umawianych tematów, podzielenia się doświadczeniami, problemami oraz pomysłami w pracy z klientami oraz własnym rozwoju.

Ramy czasowe realizowanych procesów superwizyjnych:
Superwizja indywidualna – 1,5 – 2 godziny
Superwizja grupowa – 3 – 4 godzin w grupie do 8 osób