EDU Research Polska sp. z o.o. działa od roku 2012. Głównym obszarem naszej działalności są usługi o charakterze analityczno-badawczym, rozwojowym, konsultingowo-doradczym. Specjalizujemy się także w szeroko pojętych działaniach oraz pracach wdrożeniowych i rozwojowych. Realizujemy oraz pomagamy realizować przedsięwzięcia w obszarze działań społecznych, związane m.in. z profesjonalizacją usług społecznych oraz dostarczaniem nowoczesnych, wysokiej jakości rozwiązań w tym zakresie. Od wielu lat oferujemy również usługi coachingowe, poradnicze, superwizyjne dla różnych grup odbiorców.

EDU Research Polska sp. z oo. to również profesjonalna realizacja specjalistycznych szkoleń dopasowanych do oczekiwań i potrzeb naszych klientów. Prócz własnych produktów szkoleniowych współpracujemy z siecią organizacji edukacyjnych oraz wysokiej klasy specjalistów umożliwiających prowadzenie kompleksowych programów kształceniowych "szytych na miarę" (tzw. szkolenia dedykowane). Odbiorcami realizowanych przez nas form edukacyjnych są przede wszystkim:


(1) Placówki oświatowe, szkoły, organy prowadzące szkoły oraz ich kadra,

(2) Pracownicy szkół wyższych,

(3) Pracodawcy oraz kadra zarządzająca różnego szczebla,

(4) Pracownicy oraz osoby fizyczne pragnące podnosić swoje kwalifikacje zawodowe,

(5) Podmioty sektora szeroko rozumianych usług społecznych.

Od wielu lat podejmujemy się również działań związanych z tworzeniem i wdrażaniem nowych rozwiązań w zakresie działań edukacyjnych (programów kształcenia, standardów kształcenia, współpracy z placówkami kształcenia).

Od początku działalności w Polsce przygotowujemy, inicjujemy, realizujemy oraz ewaluujemy projekty i przedsięwzięcia o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Pochwalić się możemy bogatym portfolio projektów przygotowanych oraz zrealizowanych. Pomagamy rozwijać sieci partnerskie w Polsce i za granicą, udostępniamy kontakty z interesującymi partnerami, łączymy i rozwijamy.