EDU Research Polska Sp. z o. o.
ul. Danusi 31E lok. 1
03-259 Warszawa
Tel: (+48) 60 98 68 100
NIP: 8792668751
KRS: 0000440918

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Facebook: EDU Research
 
 

 

 

 

 

 

 

Badania edukacyjne odnoszą się do różnych metod badawczych, w których jednostką oceny mogą być różne aspekty edukacji, nie ograniczając się wyłącznie do badania stylu nabywania wiedzy przez uczniów, stosowanych metod nauczania, kształcenia nauczycieli czy dynamiki i procesów obserwowanych klasach w trakcie zajęć. Istnieje wiele dyscyplin, których poruszana jest kwestia badań edukacyjnych – są to m.in. psychologia, socjologia, antropologia, filozofia czy pedagogika. Specyfika badań edukacyjnych polega na tym, że muszą być interpretowane w kontekście, w którym zostały wykonane – nie mogą być przekładane dla każdej grupy, miejsca i czasu, stąd potrzeba wykonywania badań edukacyjnych w sposób dość rygorystyczny oraz systematyczny.
 
W jednej spośród najbardziej znanych książek na temat badań edukacyjnych (Podstawy badań edukacyjnych Gary’ego Andersona) określono 10 cech, które dość dokładnie charakteryzują obszar badań edukacyjnych:
 • badanie edukacyjne próbuje rozwiązać problem
 • badanie polega na gromadzeniu możliwie najbardziej aktualnych danych
 • badanie opiera się na rzeczywistych doświadczeniach oraz przesłankach empirycznych
 • badanie wymaga dokładnej obserwacji i opisu
 • badanie na ogół zakłada starannie zaprojektowane procedury badawcze oraz wnikliwą analizę
 • badanie podkreśla rozwój zasad i teorii, które pomogą w zrozumieniu, przewidywaniu, kontroli i poprawie sytuacji w sektorze edukacyjnym
 • badania wymagają posiadania specjalistycznej wiedzy w tej dziedzinie oraz kompetencji w obszarze metodologii i umiejętności technicznych w zbieraniu i analizie danych
 • badania próbują znaleźć obiektywne, bezstronne rozwiązanie problemu
 • badanie powinno być ukierunkowane na konkretny cel badawczy
 • badania są dokładnie rejestrowane i publikowane.
Istnieją dwa główne podejścia w badaniach edukacyjnych: akademickie oraz praktyczne. Badania naukowe skupiają się na dokładnej charakterystyce segmentu edukacyjnego i rozwoju nauk (pedagogiki, psychologii, socjologii itp.). Badacze w tym podejściu starają się sprawdzać, modyfikować i ulepszać istniejące teorie odnoszące się do edukacji. Drugie podejście, praktyczne, odnosi się do poszukiwania informacji, które mogą być bezpośrednio stosowane w sektorze edukacyjnym. Badacze w tym podejściu starają się znaleźć rozwiązania istniejących problemów edukacyjnych.
 
Badania edukacyjne w Polsce należą do jednego z najbardziej rozwijających się segmentów ilościowych badań społecznych w ciągu ostatnich lat. Uzyskane wyniki stanowią ciekawy materiał badawczy oraz dydaktyczny.
 
Badania rynku to duża działka badań zajmująca się badaniem i gromadzeniem informacji na temat sytuacji na rynku: zarówno w perspektywie przeszłych, teraźniejszych i przyszłych zachowań konsumentów). Można podzielić na dwa sposoby:
 • wedle czasu analiz na analizę rynku (charakterystyka aktualnych i przeszłych zjawisk) i prognozowanie (przewidywanie trendów),
 • wedle stosowanej metodologii: jakościowe (głównie zrozumienie determinantów określonych zachowań i sytuacji na rynku) i ilościowe (charakterystyka miar powszechności danego zjawiska i zachowań).
Badania opinii pozwalają scharakteryzować i generalizować określone zdanie populacji na dany temat. Badania opinii mogą dotyczyć różnych sfer życia – zadowolenia z życia, oceny polityków, sondaży społeczne.
 
Badania marketingowe pozwalają zmniejszyć ryzyko podejmowanych decyzji marketingowych. Przedmiotem ich badań mogą być badania: produktów (zarówno nowych jak i obecnie dostępnych na rynku), sprzedaży, reklam, branży i funkcjonowania firmy (w tym trendy branżowe), sytuacji danej firmy, produktu na tle konkurencji). Najczęściej wykorzystywane są badania ankietowe lub wywiady (fokusowe lub indywidualne pogłębione).

 

FGI – jedna z najpopularniejszych technik wywiadu jakościowego. W zogniskowanym wywiadzie grupowym bierze udział od 5 do 12 osób, grupa prowadzona jest przez moderatora, a czas trwania wynosi przeciętnie około 100 minut. FGI dostarcza subiektywnych opinii, prawdziwych odczuć, ocen na temat np. danego produktu czy przeprowadzonego projektu.

 

IDI – wywiady pogłębione prowadzone z respondentem, przeprowadzane na podstawie scenariusza. Często organizowane gdy tematyka badania może być drażliwa dla badanych, rozmowa jeden na jeden zapewnia duży komfort. IDI jest alternatywą lub może uzupełnić badanie FGI.

 

CAPI – wywiad bezpośredni z osobami badanymi realizowany za pomocą laptopów lub Padów. W przeciwieństwie do papierowych ankiet, czas realizacji jest znacznie skrócony oraz możliwość popełnienia błędu przez prowadzących wywiad lub ankietę znacznie obniżony.

 

CAWI – zbieranie informacji od respondentów na podstawie elektronicznej ankiety udostępnianej za pomocą Internetu. Zaletą metody jest możliwość umieszczenia w ankiecie filmów, muzyki lub grafiki oraz szybki czas realizacji i niski koszt.

 

CATI – wywiad telefoniczny jest realizowany przy wsparciu programu komputerowego. Nagrywanie wywiadów pozwala na zbieranie danych wysokiej jakości przy jednoczesnym utrzymaniem niskich kosztów i krótkiego czasu realizacji wywiadów.
 
Badania społeczne mają za zadanie pomóc zrozumieć życie społeczne. Badania te pomagają odkryć prawidłowości życia określonego społeczeństwa, grupy badanych osób na podstawie informacji zebranych od jednostek. Odnoszą się one do 3 głównych aspektów działalności nauk społecznych, teorii, gromadzenia danych i ich analizy.

 

Przykłady badań społecznych:
 • badania opinii mieszkańców miast, państw itp..
 • diagnozy społeczne,
 • barometry miast (badanie postaw względem miast i ich rozpoznawalności),
 • badania typu „tajemniczy klient”,
 • badania postaw względem wydarzeń społecznych,
 • charakterystyka wybranych zjawisk społeczno-politycznych.