Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

Projekt EDU TRUMPO (POWR.04.03.00-00-0019/20) realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Celem projektu jest wypracowanie w oparciu o rozwiązania ponadnarodowe, przetestowanie i wdrożenie do praktyki modelu EDU TRUMPO - narzędzia do wielowymiarowego TReningu UMiejętności POznawczych pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym w sektorze MMŚP.

Partnerem w realizacji projektu jest niemiecka firma IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH.

Całkowita wartość projektu to 1 919 942,40 zł.

Projekt rozpoczął się 01.03.2021 r. i potrwa do 31.05.2023 r. 

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności