06.09.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

 
11.05.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące przeprowadzenia badania pilotażowego w ramach wypracowania narzędzia diagnostycznego na potrzeby projektu "Innowacyjne narzędzia diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego"


14.08.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące usługi trenerskiej na potrzeby projektu „Family Balance Coaching - psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu między życiem rodzinnym i zawodowym”


14.08.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące usługi badawczej na potrzeby projektu „EDU MOBILE - mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami”


04.08.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące usługi wynajmu sal na potrzeby projektu „EDU MOBILE – mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami”


06.07.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące usług eksperckich - eksperta ds. administrowania i wdrażania rozwiązań IT - na potrzeby projektu EDU MOBILE - mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami


06.07.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące usług eksperckich - eksperta ds. tworzenia aplikacji - na potrzeby projektu EDU MOBILE - mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami


06.07.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące usług ekperckich - eksperta ds. zarządzania szkoleniami - na potrzeby projektu EDU MOBILE - mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami
 


05.07.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące usług eksperckich - eksperta ds. eksperta ds. naukowo-rozwojowych - na potrzeby projektu EDU MOBILE - mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami


05.07.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące usług eksperckich - eksperta ds. rozwoju zawodowego i zarządzania jakością szkoleń - na potrzeby projektu EDU MOBILE - mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami


05.07.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące usług ekperckich - eksperta ds. badań społecznych - na potrzeby projektu EDU MOBILE - mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami


29.06.2017

ROZEZNANIE RYNKU
dotyczące usługi transportowej na potrzeby projektu EDU MOBILE - mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami


29.06.2017

ROZEZNANIE RYNKU
dotyczące usługi hotelowej i gastronomicznej na potrzeby projektu „EDU MOBILE - mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami


29.06.2017

ROZEZNANIE RYNKU
dotyczące zatrudnienia Kierownika Zespołu Badawczego na potrzeby projektu "EDU MOBILE - mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami”


10.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące usługi badawczej na potrzeby projektu „Family Balance Coaching – psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu między życiem rodzinnym i zawodowym”


20.11.2016

ROZEZNANIE RYNKU
dotyczące usługi hotelowej i gastronomicznej na potrzeby projektu „Family Balance Coaching – psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu między życiem rodzinnym i zawodowym”


20.11.2016

ROZEZNANIE RYNKU
dotyczące usługi transportowej na potrzeby projektu „Family Balance Coaching – psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu między życiem rodzinnym i zawodowym”