Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

Projekt realizowany jest w 6 etapach:

 

ETAP 1 Przygotowanie rozwiązania wspólnie z partnerem ponadnarodowym – styczeń - wrzesień 2019, obejmujący:

 1. Wizyta studyjna w Niemczech w celu rozpoznania rozwiązań partnera ponadnarodowego (marzec 2019)
 2. Prace zespołu eksperckiego przygotowującego rozwiązanie (styczeń – wrzesień 2019)
 3. Prace zespołu informatycznego przygotowującego rozwiązanie (kwiecień – wrzesień 2019)
 4. Polsko-niemieckie warsztaty i konsultacje wypracowywanych rozwiązań (marzec- kwiecień 2019)

ETAP 2 - Testowanie wypracowanych rozwiązań – sierpień 2019 - marzec 2020, obejmujący:

 1. Testowanie oprogramowania– faza testowania wewnętrznego
 2. Testowanie główne, w tym:
 • Rekrutacja Użytkowników do fazy testowania
  W rekrutacji mogą brać udział niepubliczne instytucje rynku pracy (agencje zatrudnienia, organizacje pozarządowe zajmujące się aktywizacją zawodową, PUP), firmy, instytucje publiczne i prywatne zainteresowane przyjęciem stażystów oraz ich pracownicy. Do udziału w projekcie zostanie wybrane 8 podmiotów spełniających kryteria rekrutacyjne, które otrzymają największą liczbę punktów.

Dokumenty rekrutacyjne: rekrutacja zakończona

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Deklaracja uczestnictwa
 3. Formularz rekrutacyjny instytucja
 4. Formularz rekrutacyjny pracownik instytucji
 5. Oświadczenie
 • Rekrutacja Odbiorców do fazy testowania
  Uczestnicy tej fazy (30 osób) testować będą aplikacje mobilną wytworzoną w ramach projektu i korzystać z jej możliwości w zakresie m.in. poszukiwania ciekawych, wartościowych staży, zapisywania się na staże, komunikacji z instytucją odpowiedzialną za staż itp.

Dokumenty rekrutacyjne: rekrutacja zakończona 

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Deklaracja uczestnictwa
 3. Formularz rekrutacyjny
 4. Oświadczenie

Zrekrutowani uczestnicy korzystają z aplikacji mobilnej “EDU STAŻ” (https://edustaz.pl) w dowolnym momencie od chwili rejestracji w systemie i przekazania dokumentów rekrutacyjnych do biura instytucji.

 • Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla przedstawicieli instytucji biorących udział w testowaniu
  W ramach testowania każda z testujących instytucji/firm zgłosi swojego przedstawiciela zajmującego się organizacją staży do udziału w 1-dniowym (1x8h) szkoleniu.

W przypadku wsparcia firm i instytucji w związku z panującą pandemią COVID-19 planowane szkolenia dla pracowników firm/ instytucji testujących nie odbyły się. W związku z zaistniałą sytuacją zostało zapewnione przedstawicielom firm/ instytucji doradztwo indywidualne w zakresie poznania systemu i sposobu logowania oraz wprowadzania/ edytowania ofert w systemie. Doradztwo prowadził zespół zarządzający projektem.

 • Badania użytkowników i odbiorców – w ramach testowania zarówno użytkownicy, jak i odbiorcy wezmą udział w badaniach jakościowych i ilościowych, których celem jest weryfikacji działania wypracowanego systemu i aplikacji mobilnej oraz wprowadzenie ewentualnych modyfikacji na podstawie opinii użytkowników i odbiorców.

ETAP 3 - Analiza efektów testowanych rozwiązań – listopad - grudzień 2020, obejmujący:

 1. Prace zespołu eksperckiego analizującego wyniki testowania wypracowanego rozwiązania
 2. Konsultacje ekspertów z Niemiec w czasie polsko-niemieckiego seminarium
 3. Opracowanie raportów podsumowujących wyniki testowania

ETAP 4 - Opracowanie ostatecznej wersji produktu – grudzień 2020 - luty 2021, obejmujące:

 1. Na podstawie przeprowadzonych w Etapie 3 analizy do systemu i aplikacji zostaną wprowadzone korekty, poprawki, usprawnienia i modyfikacje i powstanie wersja produktów gotowa do wdrożenia.
 2. Opracowanie podręcznika dla odbiorców i użytkowników.

ETAP 5 - Wdrożenie rozwiązań do praktyki – styczeń - czerwiec 2021, obejmujące:

 • Rekrutację użytkowników – 17 instytucji

W rekrutacji mogą brać udział niepubliczne instytucje rynku pracy (agencje zatrudnienia, organizacje pozarządowe zajmujące się aktywizacją zawodową, PUP), firmy, instytucje publiczne i prywatne zainteresowane przyjęciem stażystów oraz ich pracownicy. Do udziału w projekcie zostanie wybrane 17 podmiotów spełniających kryteria rekrutacyjne, które otrzymają największą liczbę punktów.

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Deklaracja uczestnictwa
 3. Formularz rekrutacyjny instytucja
 4. Formularz rekrutacyjny pracownik instytucji
 5. Oświadczenie
 • Rekrutację odbiorców – 120 osób

Rekrutacja ciągła prowadzona do wyczerpania limitu miejsc. Uczestnicy tej fazy (120 osób) będą użytkować aplikacje mobilną wytworzoną w ramach projektu i korzystać z jej możliwości w zakresie m.in. . poszukiwania ciekawych, wartościowych staży, zapisywania się na staże, komunikacji z instytucją odpowiedzialną za staż itp.
W rekrutacji mogą brać udział osoby dorosłe niepracujące lub uczące się poszukujące staży zawodowych w celu zdobywania doświadczenia zawodowego, chcące wypróbować możliwości stworzonej przez nas aplikacji mobilnej.
W celu zgłoszenia się do projektu należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji a następnie złożyć deklarację uczestnictwa.
Szczegóły znajdziecie Państwo w regulaminie rekrutacji.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Deklaracja uczestnictwa
 3. Formularz rekrutacyjny
 4. Oświadczenie
 • Realizację seminariów instruktażowo-szkoleniowych dla użytkowników
 • Wsparcie metodologiczne, superwizje, monitoring wdrażania dla osób i instytucji wdrażających system i aplikacje mobilną. We wsparciu brać będą udział eksperci z  Niemiec

Wsparcie w przedstawionej powyżej formie w fazie testowania dla uczestników indywidualnych będzie realizowane w ten sam sposób również w fazie wdrażania.


ETAP 6 - Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika – lipiec - wrzesień 2021

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności