Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

EDU STAŻ – mobilna aplikacja stażowa

Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0026/18
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV, Działanie 4.3.


Lider projektu: EDU Research Polska Sp. z o.o.

Partnerzy realizujący:

- Net-Projekt Sp. z o.o.

- IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH

Wartość projektu: 1 514 163,91 zł,  Dofinansowanie projektu z UE: 1 261 803,26 zł


Celem projektu jest zwiększenie dostępności do efektywnych form rozwoju kompetencji zawodowych dla osób dorosłych poprzez wypracowanie i wdrożenie systemu IT i mobilnej aplikacji stażowej- EDU STAŻ, z wykorzystaniem doświadczeń partnera niemieckiego

Projekt stanowi odpowiedź na problem zbyt niskiego wykorzystania efektywnych form rozwoju zawodowego i aktywizacji zawodowej ze względu na utrudniony dostęp do oferty miejsc stażowych i ofert potencjalnych stażystów związany z brakiem narzędzi integrujących i gromadzących oferty staży z różnym instytucji, miejsc i branży w jednym miejscu oraz utrudnionej i czasochłonnej komunikacji instytucji, firm z potencjalnymi uczestnikami staży.

Wypracowane rozwiązania będą skierowane do osób dorosłych, niepracujących poszukujących stażu (osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym absolwenci i studenci), które chcą rozwinąć swoje doświadczenie zawodowe oraz do instytucji publicznych jak i niepublicznych, które poszukują stażystów.

Partner niemiecki projektu gwarantuje dostęp do wysokiej jakości, zaawansowanych rozwiązań cyfrowych (np. jobnet.ag) wykorzystywanych w rozwoju zawodowym, rozwoju kompetencji zawodowych oraz szkoleniach dorosłych. Wsparcie partnera niemieckiego dotyczy zawartości projektu oraz organizacji, odwołując się do doświadczenia partnera w obszarze kształcenia, prowadzenia szkoleń i budowania strategii zarządzania jakością produktów i procesów szkoleniowych w oparciu o rozwój systemów certyfikacyjnych oraz certyfikuje działania edukacyjne dla osób dorosłych.

Zaproponowane przez Edu Research Polska Sp. z o.o. oraz Partnerów projektu rozwiązanie, w dużym stopniu ułatwia dostęp do ofert stażowych oraz może zostać wdrożone w całej Polsce i nie wymaga żadnych zmian prawnych.

W trakcie projektu rozwiązanie zostanie wdrożone w 17 instytucjach: publicznych, niepublicznych i pozarządowych, prowadzących staże. Każda z instytucji otrzyma wsparcie w postaci między innymi: materiałów, spotkań, instruktażowego wdrożenia rozwiązań w instytucjach.

 

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności