dr Sylwia Bedyńska, adiunkt na Wydziale Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie od kilkunastu lat prowadzi zajęcia z podstawowych i zaawansowanych technik analitycznych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 
Stale współpracuje z SPSS Polska w prowadzeniu szkoleń dla pracowników naukowych w ramach Zimowych i Letnich Warsztatów Analitycznych z zakresu technik wielowymiarowych: analizy wariancji i analizy regresji. Aktywnie bierze udział w tworzeniu programu partnerskiego Ariadna, zrzeszającego uczelnie polskie wykorzystujące pakiet statystyczny IBM SPSS Statistics.
 
Jest autorką i redaktorką niezwykle popularnych podręczników ukazujących się pod nazwą „Statystyczny Drogowskaz”, przybliżających problematykę podstawowych statystyk opisowych, jak również złożone analizy obejmujące modele wariancji, regresji i równań strukturalnych.
 
Publikuje teksty w E-biuletynie wydawanych przez SPSS Polska jak również pełni funkcję redaktora statystycznego w czasopismach naukowych z obszaru psychologii pracy (np. „Bezpieczeństwo Pracy”). Pracuje naukowo nad zagadnieniami związanymi z wpływem stereotypów dotyczących niskich zdolności matematycznych kobiet na ich wybory edukacyjne i wyniki w testach egzaminacyjnych.