Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

Projekt realizowany jest w 6 etapach:

ETAP 1 – Przygotowanie rozwiązania wspólnie z partnerem ponadnarodowym (03.2021–02.2022)

 1. Powołanie zespołu eksperckiego oraz zespołu IT
 2. Wizyty studyjne w Niemczech
 3. Prace zespołu eksperckiego oraz zespołu IT nad wypracowaniem rozwiązania
 4. Wizyta studyjna w Polsce

ETAP 2 – Testowanie wypracowanych rozwiązań (03–09.2022)

 1. Testowanie główne, w tym:

 2. Kontrolowany trening umiejętności poznawczych 12 uczestników
 3. Badanie użytkowników i odbiorców
 4. Superwizje dla kadry zarządzającej

ETAP 3 – Analiza efektów fazy testowania (10–11.2022)

 1. Prace zespołu eksperckiego analizującego wyniki testowania
 2. Konsultacje ekspertów z Niemiec
 3. Opracowanie raportów podsumowujących wyniki testowania

ETAP 4 – Opracowanie ostatecznej wersji produktu (12.2022)

 1. Cykl spotkań eksperckich (praca warsztatowa nad produktem)
 2. Warsztaty eksperckie w Polsce
 3. Poprawki platformy EDU TRUMPO oraz opisu

ETAP 5 – Wdrożenie rozwiązania do praktyki (01.2023)

 1. Rekrutacja użytkowników i odbiorców
 2. Udostępnienie dla przedsiębiorstw cyklu wielowymiarowego treningu umiejętności poznawczych starszych pracowników
 3. Wsparcie metodologiczne, coaching oraz konsultacje dla osób i instytucji wdrażających system EDU TRUMPO

ETAP 6 – Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkowników (02.2023)

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności