W dniu 30.09.2021 r. zakończono realizację projektu "Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego". Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa. Partnerami projektu byli: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Studiów nad Rodziną), Stowarzyszenie KARAN oraz Katolicki Uniwersytet Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy).