01.05.2021 r. rozpoczynamy realizację projektu "Kompetencje bez granic". Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV, Działanie 4.2. Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa ponadnarodowego z IFN (IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH) oraz z Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN. Wartość dofinansowania projektu: 380 689,59 zł. Okres trwania projektu: 01.05.2021 r. - 30.06.2022 r. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych pracowników merytorycznych pracujących z dziećmi, młodzieżą i osobami młodymi wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym poprzez realizację międzynarodowych programów mobilnościowych w Niemczech.