Informujemy, że w dniu 31.05.2019 r. zakończono realizację projektu Family Balance Coaching. Projekt był realizowany w partnerstwie ponadnarodowym wraz z Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy), Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN. 

Podstawowa ideą projektu było wypracowanie w oparciu o rozwiązania niemieckie i wdrożenie do praktyki modelu coachingu balansu rodzinnego - Family Balance Coaching.

W ramach projektu stworzono:

  • koncepcję Family Balance Coaching, czyli opis postępowania coachingowego z osobami poszukującymi balansu między życiem rodzinnym i zawodowym (w formie podręcznika oraz zestawu procedur w wersji elektronicznej),
  • koncepcję kształcenia coachów Family Balance przedstawioną w wersji elektronicznej jako poradnik metodyczny.