FGI – jedna z najpopularniejszych technik wywiadu jakościowego. W zogniskowanym wywiadzie grupowym bierze udział od 5 do 12 osób, grupa prowadzona jest przez moderatora, a czas trwania wynosi przeciętnie około 100 minut. FGI dostarcza subiektywnych opinii, prawdziwych odczuć, ocen na temat np. danego produktu czy przeprowadzonego projektu.

 

IDI – wywiady pogłębione prowadzone z respondentem, przeprowadzane na podstawie scenariusza. Często organizowane gdy tematyka badania może być drażliwa dla badanych, rozmowa jeden na jeden zapewnia duży komfort. IDI jest alternatywą lub może uzupełnić badanie FGI.

 

CAPI – wywiad bezpośredni z osobami badanymi realizowany za pomocą laptopów lub Padów. W przeciwieństwie do papierowych ankiet, czas realizacji jest znacznie skrócony oraz możliwość popełnienia błędu przez prowadzących wywiad lub ankietę znacznie obniżony.

 

CAWI – zbieranie informacji od respondentów na podstawie elektronicznej ankiety udostępnianej za pomocą Internetu. Zaletą metody jest możliwość umieszczenia w ankiecie filmów, muzyki lub grafiki oraz szybki czas realizacji i niski koszt.

 

CATI – wywiad telefoniczny jest realizowany przy wsparciu programu komputerowego. Nagrywanie wywiadów pozwala na zbieranie danych wysokiej jakości przy jednoczesnym utrzymaniem niskich kosztów i krótkiego czasu realizacji wywiadów.