Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia EuropejskaOd lutego 2021 roku trwa rekrutacja do fazy wdrażania wypracowanego narzędzia EDU STAŻ.
Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne w zakładce Harmonogram działańOd marca 2019 roku do zespołu eksperckiego dołączyli przedstawiciele zespołu IT. Prezentowano i konsultowano prace programistyczne, wypracowywane funkcjonalności systemu i aplikacji oraz zgodność z wypracowanymi przez ekspertów wytycznymi i funkcjonalnościami.Odbyła się pierwsza wizyta studyjna w Niemczech w dniach 05-10.03.2019 r.
Celem wizyty było m.in.:
- szczegółowe rozpoznanie problematyki zarządzania stażami i kształcenia osób dorosłych z wykorzystaniem technologii i systemów mobilnych w Niemczech,
- poznanie procesów aktywizacji zawodowej i ich uwarunkowania w kontekście niemieckiej polityki zatrudnienia,
- porównano również rozwiązania IT w zakresie wykorzystywanych w procesach rozwoju zawodowego i aktywizacji zawodowej w Polsce i w Niemczech.W lutym 2019 r. rozpoczął prace zespół specjalistów w zakresie naukowo- rozwojowym, staży i praktyk, aktywizacji zawodowej i rozwoju zawodowego, tworzenia aplikacji, badań i analiz, zarządzany przez kierownika zespołu.
Zadaniem powołanego zespołu jest podjęcie prac analityczno-koncepcyjnych związanych z wypracowaniem rozwiązania w ramach projektu- systemu aplikacji mobilnej EDU STAŻ.W dniu 07.12.2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie ponadnarodowego projektu „EDU STAŻ- mobilna aplikacja stażowa” (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0026/18) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa). Liderem projektu jest EDU Research Polska Sp. z o.o., a partnerami IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH (Niemcy) oraz  Net-Projekt Sp. z o.o.

 


 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności