Katarzyna Wasilewska: Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Psychologii w SWPS i studiów magisterskich na Wydziale Biologii na UW (biotechnologia).

 

Zainteresowania badawcze: psychologia narracyjna, psychologia rozwojowa. W trakcie pisania doktoratu pod opieką prof. Jerzego Trzebińskiego z Katedry Osobowości SWPS. Uczestniczy w koordynowanym przez niego grancie: bada, jaki wpływ ma tworzenie osobistych autonarracji na radzenie sobie w sytuacji wyzwania życiowego przez kobiety spodziewające się pierwszego dziecka.
 
Prowadzi zajęcia z psychologii komunikacji, psychologii społecznej i warsztaty umiejętności miękkich dla studentów dziennikarstwa na UW i SWPS. Oprócz działalności naukowej, zajmuje się też popularyzacją nauki (jako autorka tekstów związanych z psychologią rozwojową, psychologią komunikacji, narracjami współpracuje z popularnymi miesięcznikami: Gaga, Zwierciadło, Focus, Film).
 
Uczestniczy też jako ekspert w projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej (konsultacje dotyczące wpływu filmów na dzieci) i Kinoterapii (psychologiczny wymiar kina, obrazów filmowych, symbolika filmu).Bierze udział w projektach dotyczących profilaktyki przemocy i wykluczenia społecznego, prowadząc treningi asertywności dla kobiet.
 
Dodatkowo, zajmuje się działalnością artystyczną: autorka opowiadań i powieści wydanych przez Prószyński i S-ka, scenarzystka telewizyjna, współautorka monodramu „Ojciec Bóg” i autorka monodramu „Matka Polka terrorystka”, wystawianych w warszawskim Teatrze Polonia; prowadzi warsztaty twórczości i pisania.