Zapytanie ofertowe z dn. 06.09.2018

dotyczące realizacji usługi informatycznej w ramach projektu "Innowacyjne narzędzia diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego", polegającej na opracowaniu narzędzia informatycznego oraz elektronicznego systemu monitorowania wdrażania narzędzia on-line

 

EDU Research Polska sp. z o.o. zaprasza do skł‚adania ofert w zwią…zku z zamówieniem na realizację usługi informatycznej w ramach projektu "Innowacyjne narzędzia diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego"

Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadą… konkurencyjnoś›ci. Szczegół‚y zapytania znajdą… Pań„stwo w Bazie Konkurencyjnoś›ci

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1135575