Zapytanie ofertowe z dn. 11.05.2018

dotyczące przeprowadzenia badania pilotażowego w ramach wypracowania narzędzia diagnostycznego na potrzeby projektu "Innowacyjne narzędzia diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego"

 

EDU Research Polska sp. z o.o. zaprasza do skł‚adania ofert w zwią…zku z zamówieniem na przeprowadzenie badania pilotażowego na potrzeby projektu "Innowacyjne narzędzia diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego".

Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadą… konkurencyjnoś›ci. Szczegół‚y zapytania znajdą… Pań„stwo w Bazie Konkurencyjnoś›ci

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1110735