Projekt realizowany jest w 6 etapach:

ETAP 1 Przygotowania i rozwiązania wspólnie z partnerem ponadnarodowym (10.2017 – 10.2018)

 1. Wizyty studyjne w Niemczech w celu rozpoznania rozwiązań partnera ponadnarodowego (10.2017-01.2018)
 2. Prace zespołu eksperckiego przygotowującego rozwiązanie – działanie realizowane przez Lidera projektu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 3. Przeprowadzenie badania pilotażowego (05.2018-06.2018)
 • 120 osób (60 kobiet, 60 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej i posiadające zatrudnienie zostało poddane badaniom pilotażowym.
 1. Polsko – niemieckie warsztaty – weryfikacja wyników pilotażu - działanie realizowane przez Lidera projektu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 2. Opracowanie narzędzia informatycznego (09.2018-10.2018)

ETAP 2 Testowanie wybranych rozwiązań  (10.2018 – 10.2019)

 1. Przeprowadzenie badania głównego (10.2018 - 01.2019)
 • 480 osób(120 kobiet, 120 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej i posiadające zatrudnienie zostało poddane badaniu głównemu z wykorzystaniem Innowacyjnego Narzędzia Diagnozy
 1. Szkolenia dla diagnostów (24 osoby łącznie 2 grupy po 16h) (06.2019-07.2019) - działanie realizowane przez Lidera projektu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 2. Realizacja sesji diagnostycznych – działanie realizowane przez partnera Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
 3. Konsultacje ekspertów niemieckich

ETAP 3 Analiza efektów testowanych rozwiązań (10.2019 – 02.2020)

 1. Prace zespołu eksperckiego - działanie realizowane przez Lidera projektu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 2. Przeprowadzenie badania opinii użytkowników Innowacyjnego Narzędzia Diagnozy- działanie realizowane przez Lidera projektu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 3. Warsztaty polsko-niemieckie
 4. Opracowanie raportu z testowania - działanie realizowane przez Lidera projektu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ETAP 4 Opracowanie  ostatecznej wersji  produktu (03.2020 – 01.2021)

 1. Opracowanie podręcznika do Innowacyjnego Narzędzia Diagnozy - działanie realizowane przez Lidera projektu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 2. Opracowanie ostatecznej wersji programu szkolenia diagnostów - działanie realizowane przez Lidera projektu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ETAP 5 Wdrożenie rozwiązań do praktyki (02.2021 – 08.2021)

 1. Rekrutacja instytucji wdrażających - działanie realizowane przez Lidera projektu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 2. Szkolenia dla diagnostów z instytucji wdrażających – 10 szkoleń x 2 dni każde (16h) x 12 osób

  Dokumenty rekrutacyjne: rekrutacja trwa

 3. Seminaria instruktażowe dla przedstawicieli szkół wyższych /instytucji HR- działanie realizowane przez Lidera projektu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 4. Konsultacje metodologiczne - działanie realizowane przez Lidera projektu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 5. Wdrożenie rozwiązań w instytucjach - działanie realizowane przez Lidera projektu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 6. Wsparcie superwizyjne instytucji wdrażających
 7. Wsparcie techniczne/organizacyjne instytucji wdrażających - działanie realizowane przez Lidera projektu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ETAP 6 Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika (06.2020 – 09.2021)

 1. Przygotowanie wstępnej wersji rekomendacji - działanie realizowane przez Lidera projektu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 2. Konsultacje rekomendacji (międzysektorowe) - działanie realizowane przez Lidera projektu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 3. Poprawienie rekomendacji i ich upowszechnienie
O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności