Edu Research oferuje konsultacje i pomoc w przygotowywaniu rekomendacji na podstawie dostarczonych wyników przez Klienta lub badań wykonanych bezpośrednio przez naszą firmę.
 
Wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych badań stanowią jeden z ważnych elementów, jakie pomagają zleceniodawcom wdrażanie zmian (w obszarze rynkowym, marketingowym lub społecznym) lub modyfikowanie istniejących procesów zachodzących w danym obszarze. Często spotykany problem polega na wyciąganiu niepoprawnych wniosków na podstawie wykonanych analiz statystycznych (przykład: wyciąganie wniosków o charakterze przyczynowo-skutkowym na podstawie analizy korelacji r Pearsona), bądź błędne przeprowadzenie wnioskowania statystycznego. Bardzo często błędy wynikają z zastosowania błędnej metodologii bądź formie zadania pytań w ankiecie czy wywiadach. Eksperci Edu Research posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie metodologii i analizy danych, a także wyciąganiu poprawnych wniosków oraz rekomendacji z przeprowadzonych badań.