EduResearch proponuje także możliwość konsultacji z naszymi statystykami, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w analizie zebranych danych, na co dzień prowadzących zajęcia ze statystyki na kilku Wyższych Uczelniach, posiadających publikacje w zakresie badań i metod statystycznych. Oferujemy:
  • pomoc w doborze analiz statystycznych oraz interpretacji uzyskanych wyników,
  • ocenę merytoryczną przeprowadzonych analiz oraz sposobu interpretowania wyników,
  • konsultacje i pomoc w zrozumieniu określonych analiz statystycznych (zarówno parametrycznych i nieparametrycznych),
  • automatyzację tworzonych rozwiązań analitycznych,
  • wsparcie merytoryczne przy budowaniu modeli strukturalnych i szeregów czasowych,
  • szkolenia z przeprowadzania konkretnych analiz statystycznych (indywidualne i grupowe).