Podstawą dobrze przeprowadzonego badania jest poprawnie przygotowane i dobrane narzędzia (ankiety, kwestionariusze, scenariusze wywiadów itp.). Niejednokrotnie źle stworzona ankieta albo scenariusz wywiadu uniemożliwia analizę zebranych danych i wyciąganie wniosków w kontekście postawionych pytań badawczych. EduResearch zatrudnia psychologów i psychometrów zajmujących się na co dzień tworzeniem narzędzi (także psychometrycznych), które poddawane są dokładnej walidacji. Ponadto oferujemy także standaryzację i normalizację tworzonych narzędzi oraz adaptowanie narzędzi funkcjonujących za granicą Polski. Każde narzędzie poddawane jest badaniom zarówno trafności oraz rzetelności. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić Klientom wysoki poziom przeprowadzanych badań oraz rzetelność i trafność wniosków, jakie można wyciągnąć na podstawie przeprowadzanych badań.