Edu Mobile 2017-2019 – mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami

Nr projektu: WND.POWR.04.03.00-00-W341/16

Projekt realizowany współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV, Działanie 4.3.

Lider projektu: EDU Research Polska Sp. z o.o.

Celem projektu jest stworzenie aplikacji wspierającej instytucje szkoleniowe oraz zwiększenie dostępności do oferty edukacyjnej.

Wartość projektu: 1 145 904,46 zł,  Dofinansowanie projektu z UE: 1 111 142,46 zł

Partnerzy realizujący:

  • IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH (Niemcy) (link  https://www.i-f-n.eu/ )
  • Centrum Edukacyjne Żelazna Magdalena Karpik-Adamska (link http://cezelazna.pl/ )

Założeniem projektu jest wypracowani i wdrożenie mobilnego systemu wspomagającego zarządzanie kształceniem.

Celem projektu jest stworzenie aplikacji wspierającej instytucje szkoleniowe oraz zwiększenie dostępności do oferty edukacyjnej. Za pomocą aplikacji, instytucje szkoleniowe będą mogły zarządzać szkoleniami. Aplikacja umożliwi:

- organizację szkoleń,

- pozwoli kontrolować dostępność trenerów,

- dostępność sal szkoleniowych,

- prezentację szkoleń,

- ułatwi komunikację z uczestnikami szkoleń,

Zaproponowane przez Edu Research Polska Sp. z o.o. oraz Partnerów projektu rozwiązanie, w dużym stopniu ułatwia dostęp do działań edukacyjnych oraz może zostać wdrożone w całej Polsce i nie wymaga żadnych zmian prawnych.

W trakcie projektu rozwiązanie zostanie wdrożone w 12 firmach szkoleniowych/instytucjach prowadzących szkolenia. Każda z firm otrzyma wsparcie w postaci między innymi: materiałów, spotkań, instruktażowego wdrożenia rozwiązań w instytucjach.

W ramach projektu zostanie również stworzona wersja demonstracyjna systemu oraz strona internetowa, która umożliwi pobieranie produktów, zapewni wsparcie techniczne oraz konsultacje metodyczne.

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności