Projekt Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

EDU Research Polska sp. z o.o. jest członkiem międzynarodowego partnerstwa, które ma za zadanie wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnych narzędzi diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego. Rozpoczęcie projektu planowane jest na 1.9.2017 r. a zakończenie 31.5.2020 r. Naszymi partnerami są w tym wypadku Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Studiów nad Rodziną), Stowarzyszenie KARAN oraz Katolicki Uniwersytet Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy). Całkowita wartość przedsięwzięcia to 1.801.939,34 zł.
Więcej informacji na temat samego projektu w poniższych zakładkach.

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności