Family Balance Coaching – psychospołeczne wsparcie osób poszukujących balansu między życiem zawodowym i rodzinnym

Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W281/15

Projekt realizowany współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV, Działanie 4.3.

Lider projektu: EDU Research Polska Sp. z o.o.

Celem projektu jest wypracowanie w oparciu o rozwiązania niemieckie i wdrożenie do praktyki modelu coachingu balansu rodzinnego - Family Balance Coaching

Wartość projektu: 1 715 565,60 zł,  Dofinansowanie projektu z UE: 1 663 165,60 zł

Partnerzy realizujący:

 

Projekt Family Balance Coaching odpowiada na zdiagnozowaną potrzebę udostępnienia szerokiemu gronu odbiorców, profesjonalnych rozwiązań w zakresie wspracia psychospołecznego rodzin, ukierunkowanego na odnajdywanie równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym.

 

O projekcie Harmonogram działań Dokumenty i materiały Aktualności