W okresie od 01.06.2017 do 28.02.2018 projekt skupia się na doskonaleniu wypracowanych rezultatów pracy intelektualnej. 

W okresie od 01.09.2016 do 31.05.2017 główne działania projektowe były skupione na pracach związanych z wypracowaniem rezultatów pracy intelektualnej.

Opracowano między innymi ramowy program szkoleń, ramowe warunki wsparcia coachingowego, profile kompetencyjne trenera oraz coacha. Opracowano również szczegółowy program szkoleń (6 modułów) oraz wytyczne do pracy z uczniami. Ponadto trwają prace nad programem coachingu ze scenariuszem sesji, zestawieniem metod i narzędzi coachingowych oraz opracowaniem technik i metod superwizji.

W okresie od 14.11.2016 - 20.11.2016  w Niemczech odbyło się szkolenie mające na celu wymianę doświadczeń, poszerzenie wiedzy, studiowanie rozwiązań stosowanych w krajach partnerskich w obszarze kształcenia zawodowego. W szkoleniu uczestniczyło 15 osób (po 5 osób z każdego kraju partnerskiego). W trakcie trwającego szkolenia zaprezentowano niemiecki system kształcenia zawodowego, zaangażowane instytucje, dualny system kształcenia oraz programy kształcenia. Poruszono kwestie rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów szkół zawodowych. Na przykładzie niemieckim przedstawiono szkoły zawodowe w sieciach współpracy partnerskiej. Tematyką szkolenia, była również kwestia motywowania młodzieży do nauki zawodu. Ich motywacji wewnętrznej oraz zewnętrznej, poczucie tożsamości oraz skuteczności zawodowej. Omówiona została również definicja oraz podejście do problematyki przedsiębiorczości w Niemczech oraz proces przejścia ze szkoły zawodowej na rynek pracy. Osoby biorące udział w szkoleniu zostały zaproszone do jednej ze szkół współpracującej z Partnerem Projektu IFN, w celu zaprezentowania szkoły oraz systemu kształcenia.

Od początku trwania projektu odbyło się pięć Międzynarodowych Spotkań Projektowych:

  • 24.10.2016 - 26.10.2016 - pierwsze spotkanie odbyło się w Polsce i miało na celu m.in. prezentację partnerów projektu oraz ich roli w realizacji założeń projektowych, ustalenie komunikacji pomiędzy partnerami, harmonogramu działań projektowych.

Kolejne spotkania miały na celu m.in. omówienie postępu prac, zaplanowaniu kolejnych szkoleń pracowników, omówienie strategii upowszechniania projektu i jego rezultatów oraz ustalenie harmonogramu dalszych działań projektowych. Harmonogram spotkań:

  • 3.04.2017 - 05.04.2017 - Niemcy
  • 21.07.2017 - 23.07.2017 - Włochy
  • 07.09.12.2017 - 09.12.2017 - Polska
  • 23.02.2018 - 25.02.2018 - Niemcy

W każdym ze spotkań uczestniczyło łącznie 15 osób (po 5 osób z każdego kraju partnerskiego).