Głównymi rezultatami projektu, będą rezultaty pracy intelektualnej w postaci opracowania „Programu przedsiębiorczości dla uczniów szkół zawodowych”, „Modelu coachingu dla młodzieży wybierającej ścieżkę kształcenia zawodowego” oraz raportu „Uczniowie szkół zawodowych wobec świata dorosłych: wyzwania rynku pracy, a możliwości wspierania aktywności zawodowej młodzieży”. Kolejne rezultaty to przeprowadzenie szkoleń dla NAUCZYCIELI/EKSPERTÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO z zakresu opracowanych programów – dotyczących przedsiębiorczości i coachingu i ich wdrażania do pracy w kształceniu zawodowym oraz organizacja międzynarodowych warsztatów DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH. W czasie trzech Międzynarodowych Dni Przedsiębiorczości i Kształcenia zawodowego będą upowszechniane rezultaty projektu.

Wszystkie rezultaty wypracowane w ramach projektu zostaną udostępnione na niniejszej stronie internetowej oraz na stronach internetowych partnerów.