EDU Research Polska Sp. z o.o. - jest Instytucją rynku pracy (inst. szkoleniowa wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych). Posiada doświadczenie wdrożeniowe, badawcze, koncepcyjne przy realizacji oraz ewaluacji projektów współfinansowanych ze środków UE, poświęconych problematyce edukacji (formalnej i nieformalnej), kształcenia dorosłych, wykluczenia społecznego, integracji i rozwoju zawodowego w tym wsparcia kształcenia zawodowego, mobilności i rynku pracy. Współpracuje z instytutami badawczymi, wyższymi uczelniami i instytucjami szkoleniowymi.

IFN - FN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH jest prężną niemiecką instytucją, która posiada doświadczenie w przeprowadzaniu badań społecznych, szczególnie z obszaru edukacji, jak również w szeroko rozumianej sferze społeczno- kulturalnej. Drugą gałęzią działalności IFN jest organizacja szkoleń z zakresu edukacji, doradztwa i zarządzania w obszarze społeczno-kulturalnym.

Silenziosi Operai della Croce - to duża organizacja sieciowa włączona w międzynarodowe struktury (Włochy, Portugalia, Polska, Kolumbia, Kamerun, USA, Węgry). Działająca w różnych sektorach usług społecznych i rozwojowych organizacja posiada własną duchowość, specyficzne cele działania i metodologię, widoczną na trzech płaszczyznach oddziaływania: indywidualnej, zespołowe/grupowej oraz eklezjalnej. Podstawowym założeniem realizowanych aktywności jest daleko idące upodmiotowienie odbiorców działań pomocowych.