Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia EuropejskaW maju 2022 w Bazie Konkurencyjności (ogłoszenie nr 2022-1394-108516) opublikowano zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi coachingowej i szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu usługi wsparcia coachingowego, coachingu przywódczego oraz szkoleń w ramach testowania modelu EDU TRUMPO dla pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym oraz kadry zarządczej przedsiębiorstw.W grudniu 2021 przeprowadzono zgodnie z zasada konkurencyjności postępowanie (nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności 2021-1394-83188) dotyczące przygotowania i opracowania treści BAZY WIEDZY, zawierającej ustrukturalizowany zbiór najważniejszych informacji związanych z problematyką funkcjonowania poznawczego osób starszych w kontekście ich aktywności zawodowej. W listopadzie 2021 w systemie Baza Konkurencyjności (nr ogłoszenia 2021-1394-80592) opublikowano ogłoszenie dotyczące realizacji usługi badawczej obejmującej badania jakościowe.W czerwcu 2021 przeprowadzono postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy usługi IT, polegającej na stworzeniu oraz pełnej obsłudze platformy informatycznej służącej do wielowymiarowego TReningu UMiejętności POznawczych pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym zatrudnionych w sektorze MŚP. Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod numerem: 2021-1394-54057.W czerwcu 2021 r. powołano zespół ekspercki składający się z specjalistów, których zadaniem będzie wypracowanie rozwiązania EDU TRUMPO.

W skład zespołu eksperckiego wchodzą:

  • ekspert ds. metodologii i współpracy ponadnarodowej
  • ekspert ds. strategii i rozwoju zawodowego w wieku przedemerytalnym i emerytalnym
  • ekspert ds. MŚP
  • ekspert ds. analizy funkcji poznawczych człowieka w wieku przedemerytalnym i emerytalnym01.03.2021 r. rozpoczęto realizacje projektu "EDU TRUMPO". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV, Działanie 4.3.


 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności