Projekt EDU STAŻ - mobilna aplikacja stażowa (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0026/18 (realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa).

Celem projektu jest jest zwiększenie dostępności do efektywnych form rozwoju kompetencji zawodowych dla osób dorosłych poprzez wypracowanie i
wdrożenie systemu IT i mobilnej aplikacji stażowej z wykorzystaniem doświadczeń partnera zagranicznego z Niemiec.

Przedsięwzięcie odpowiada na potrzeby poszukujących staży i poszukujących stażystów, zwiększa dostępność efektywnych form rozwoju kompetencji zawodowych, aktywizacji zawodowej.

Partnerami w realizacji projektu będzie bawarski instytut IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung,
Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH oraz Net-Projekt Sp. z o.o. z Białegostoku. Całkowita wartość projektu to 1.514.163,91 zł. Projekt rozpocznie się 1. stycznia 2019 i zakończy 30. czerwca 2021.

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności