Projekt EDU MOBILE – mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W341/16 (projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa).

EDU Research Polska sp. z o.o. jest liderem międzynarodowego partnerstwa, które ma za zadanie wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej wspierającej zarządzania szkoleniami dla osób dorosłych. Planowany okres realizacji projektu to 01.06.2017-31.05.2019, a łączna wartość wydatków 1 145 904,46 zł. Naszymi partnerami są w tym wypadku IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH z Niemiec oraz firma "Centrum Edukacyjne Żelazna Magdalena Karpik-Adamska".

 

 

O projekcie Harmonogram działań

Dokumenty i materiały

Aktualności