W związku z realizacją… przez Zamawiającego projektu: „€ž€žEDU MOBILE - mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami"€ (Nr projektu: WND-POWR.04.03.00-00-W341/16), w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa, zapraszamy do składania ofert cenowych dotyczących usługi wynajmu sal na potrzeby projektu ,,EDU MOBILE - mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami"€.

 

Ogłoszenie

Formularz ofertowy