EDU Research Polska sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w związku z zamówieniem na realizację usług eksperckich przez eksperta ds. tworzenia aplikacji  – członka zespołu eksperckiego na potrzeby projektu „EDU MOBILE – mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami”.

Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Szczegóły zapytania znajdą Państwo w Bazie Konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1042908