W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu: „EDU MOBILE - mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami” (Nr projektu: WND-POWR.04.03.00-00-W341/16), w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa, zapraszamy do składania ofert cenowych dotyczących wykonania zadań Kierownika Zespołu Badawczego na potrzeby projektu ,,EDU MOBILE - mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami”.

 

Ogłoszenie

Oświadczenie

Formularz ofertowy