31.12.2021 r. zakończono realizację projektu "EDU STAŻ - mobilna aplikacja stażowa" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa. Partnerami w realizacji projektu byli bawarski instytut IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH oraz Net-Projekt Sp. z o.o.