01.03.2021 r. rozpoczynamy realizację projektu "EDU TRUMO". Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV, Działanie 4.3. Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa ponadnarodowego z IFN (IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH). Całkowita wartość dofinansowania projektu: 1 862 344,13 zł. Okres trwania projektu: 01.03.2021 r. - 28.02.2023 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości pozostawania na rynku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym w sektorze MMSP poprzez wdrożenie modelu EDU TRUMPO narzędzia do wielowymiarowego TReningu UMiejętności POznawczych starszych pracowników bazującego na rozwiązaniach niemieckich.