W dniu 21.08.2020 r. w Centrum Projektów Europejskich podpisano umowę o dofinansowanie projektu EDU SKILLS SYSTEM. Projekt realizowany jest w partnerstwie ponadnarodowym z FOM Hochschule fuer Oekonomie & Management gemeinnuetzige GmbH oraz Net-Projekt Sp. z o.o. 

Celem projektu jest wypracowanie w oparciu o rozwiązania ponadnarodowe i wdrożenie do praktyki modelu EDU SKLLS SYSTEM dla MŚP z sektora usług rehabilitacji medycznej.

Całkowita wartość projektu to 1 969 806, 87 zł. Projekt rozpoczął się 01.08.2020 r. i potrwa do 30.09.2022 r.

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.