EDU Research Polska Sp. z o.o. zakończyło negocjacje dotyczące dofinansowania międzynarodowego projektu EDU SKILLS SYSTEM. Projekt zakłada wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu reskillingu w MSP branży usług rehabilitacyjnych. Partnerem w tym projekcie jest uznana instytucja kształcenia dorosłych w Niemczech – FOM Hochschule fuer Oekonomie & Management gemeinnuetzige GmbH oraz Net- Projekt Sp. z o.o. Start projektu 01.08.2020 r.