31.08.2019 r. zakończono realizację projektu EDU MOBILE- mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami. Partnerami w projekcie były IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH (Niemcy) oraz Centrum Edukacyjne Żelazna Magdalena Karpik-Adamska.

Projekt zakładał wypracowanie i wdrożenie mobilnego systemu wspomagającego zarządzanie kształceniem. W skutek zrealizowania projektu powstała aplikacja wspierająca instytucje szkoleniowe oraz zwiększająca dostępność do oferty edukacyjnej. Za pomocą aplikacji instytucje szkoleniowe mogą m.in.: organizować i prezentować szkolenia oraz utrzymywać stały kontakt z uczestnikami szkoleń.